Szkolenia, warsztaty, superwizje i inne formy wsparcia, wyceniane są indywidualnie w trakcie negocjacji z klientem/klientami, by uwzględnić miejsce prowadzenia, a także liczebność osób uczestniczących. Szkolenia mogą być realizowane online (webinarium, wideokonferencja).

Słowa mają moc – o wsparciu dzieci, młodzieży, dorosłych w czasie kryzysu. Interwencja kryzysowa w placówce oświatowej.

Grupa wsparcia dla Rodziców (sposoby redukcji stresu u dzieci i młodzieży, wspieranie samoregulacji własnej i dziecka, wspieranie kompetencji rodzicielskim, o rozmowie z dzieckiem, a zwłaszcza z nastolatkiem, sytuacje konfliktowe) – możliwość zorganizowania spotkań grupy online.

Emocje i motywacja wewnętrzna.

Warsztaty szczęścia.

Trening twórczego rozwiązywania problemów.

Superwizja grupowa w pracy.

Indywidualne wsparcie pracowników sektora edukacji (coaching dla nauczycieli, dyrektorów).