Dorota Kulesza – Tałan


Jestem terapeutką, która doświadczenie zawodowe zdobyła w obszarze edukacyjnym, pracując wiele lat z nastolatkami i ich bliskimi. Mam wykształcenie pedagogiczne, jestem również pedagożką twórczości (certyfikat trenerski superwizora treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności). Mam gabinet terapeutyczny w Niepołomicach, spotykam się również z klientami on-line. Od wielu lat prowadzę treningi twórczości (kreatywności), wzmacniające postawę twórczą i koncentrujące się na osobistych zasobach człowieka, a także inne zajęcia wspierające rozwój osobisty człowieka. W obszarze zawodowych aktywności jest również praca z uczniem zdolnym i coaching. Wspieram dyrektorów i nauczycieli w rozwoju osobistym i zawodowym. Dla sektora biznesowego mam propozycję warsztatów rozwojowych, wspierających umiejętności komunikacyjne i budowanie zespołu, a także treningi aktywizujące twórcze podejście do rozwiązywania problemów.


Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.
Terapię w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach ukończyłam w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Warszawa, I stopień) i Centrum Rozwiązań w Toruniu (stopień zaawansowany). W Toruniu również odbyłam staż kliniczny w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień, gdzie przekonałam się, jak efektywna może być terapia w ujęciu PSR.
Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W terapii wykorzystuję elementy arteterapeutyczne, posiadając dyplom instruktorski Akademii Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych.
Szkolenia specjalistyczne:
Interwencja kryzysowa w ujęciu PSR
TSR w obliczu lęku
Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
Metoda Skill Kids – Dam radę!
Poddaję się regularnej superwizji, jestem w procesie certyfikacji.
Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w obszarach: niepowodzenia szkolne/zawodowe, trudności relacyjne, kryzysy osobiste, zaburzenia nerwicowe, lęki, fobie, stany depresyjne, traumy, a także uzależnienia. Staram się wzmacniać osobiste zasoby człowieka.


Ukończyłam studia podyplomowe: terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera, prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych, terapię indywidualną i grupową dla osób z ASD, a także dla ich bliskich.