KONSULTACJA TERAPEUTYCZNA
60 min. | 100 zł

TERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH
60 min. | 100 zł

TERAPIA MŁODZIEŻY
60 min. | 100 zł

TERAPIA DZIECI
60 min. | 100 zł

TERAPIA RODZINNA/PAR
60 min. | 120 zł

SESJA INDYWIDUALNA ON-LINE
60 min. | 100 zł